+36 (20) 364-3843

Miért van szükség az energiatanúsítványra?

A 2006. szeptemberétől építési engedélyt kapott épületek közül 2009. januárjától csak az kaphat használatbavételi engedélyt, amelyre elkészíttették az energetikai tanúsítványt. Az energiaforrások korlátozottak és egyre nagyobb a légszennyezettség, ezért válik egyre inkább szükségessé a minél hatékonyabb energiafelhasználás.

Az energiahatékonyságról világszerte régóta tanácskoznak a szakemberek, de a lényeg még nem jutott el a hétköznapi emberek szintjére. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium főtanácsosa az energia tanúsítványokkal kapcsolatban elmondta: a használt lakásoknál 2011. december 31-ig önkéntes lesz a vizsgálat. Az új épületeknél kötelező lesz bemutatni a tanúsítványt az építési hatóságnál a használatba vételi engedély kérésekor, feltéve, ha az építési engedély 2006. szeptemberi vagy annál újabb - mondta Frigy Antal.
A fejlett országokban a napi energiafelhasználás eléri a fejenkénti 150 kilowattórát, melynek közel 40 százaléka a fűtésre fordítódik. Ebből rengeteg megy veszendőbe az épületek nem megfelelő szigetelése miatt.

A célkitűzés szerint 9 éven belül 9 százalékkal kellene csökkennie az épületek energiafogyasztásának.

Az Európai Unió az energia hatékonyabb és takarékosabb felhasználása érdekében fogadta el az épületek energiahatékonyságáról szóló szabályozást (Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK számú irányelve az épületek energiahatékonyságáról – 2002. december 16.).

Az irányelv célja az épületek energiafelhasználásának csökkentése, ennek érdekében fogalmazza meg a számítási módszereket, az épületek energiatanúsítási követelményeit, a kazánok és légkondicionáló rendszerek rendszeres felülvizsgálatának és a 15 évnél régebbi fűtési rendszerek értékelésének szükségességét.

November 10-én elkezdődött azoknak a szakembereknek a vizsgáztatása, akik a jövőben az épületek energetikai tanúsítását végzik. A kötelezően előírt energiatanúsítványt csak az auditori jogosítvánnyal rendelkezők adhatják ki.

A direktíva előírja a tagállamok részére, hogyan határozzák meg mindazokat a belső szabályokat, melyek szükségesek az irányelvben megfogalmazott követelmények hatályba lépéséhez.

A 7/2006. (V. 24.) számú tárcaközi miniszteri rendelet taglalja az épületek energetikai méretezését, energetikai tulajdonságainak követelményeit és a számítás módszerét.

A cél az energiatudatos fogyasztói magatartás elérése.

Eladásnál, bérbeadásnál költségként elszámolható.

Mennyit fogyaszt egy lakás?

A rendelet előírásait csak az 50 négyzetméternél nagyobb alapterületű és évente négy hónapnál hosszabb ideig lakott olyan új épületekre kell alkalmazni, amelyek engedélyeztetési eljárása 2006. szeptember 1-je után kezdődött el. Meglévő épületek felújításánál akkor alkalmazandó a rendelet, ha a hasznos alapterület 1000 négyzetméternél nagyobb, és a felújítási költség meghaladja az épület értékének egynegyedét.
A tanúsítvány, azaz lakcímke az adott épület energiafogyasztásának mértékét mutatja meg. A jelenlegi EU szabványoknak megfelelően az épületek betűjellel osztályozott energetikai besorolásba kerülnek.

Az épületek energetikai tulajdonságának tanúsításáról, továbbá a kazánok, bojlerek és légkondicionáló berendezések ellenőrzéséről szóló rendeletek 2009. januárjától léptek hatályba. Kötelező  a 20 kW-nál nagyobb teljesítményű kazánok és a 12 kW-nál nagyobb teljesítményű légkondicionálók energetikai felülvizsgálata, amit a tulajdonosnak kell kezdeményeznie, s négyévente sort kell rá keríteni

A legjobb energiahatékonyságú épület az „A+”, „A” osztályba sorolt kategória. Az abc további betűivel jelölve lépcsőzetesen csökken az energetikai minőség.
A legkedvezőtlenebb az „I” kategória, hasonlóan a háztartási gépek energiafogyasztását mutató címkéhez.

A 15 évesnél öregebb fűtési rendszereket egyszer kell felülvizsgáltatni, 2011. január 1-ig. A meglévő kazánok és légkondicionálók első felülvizsgálati határideje 2013. január 1. A 2007. január 1. után üzembe helyezett kazánok és légkondicionálók első felülvizsgálati határideje 2015. január 1. A légkondicionálók felülvizsgálatát gépészmérnök, a kazánét villamos mérnök is végezheti, feltéve, hogy legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A technikusoknak 5 év szakmai gyakorlat szükséges. A vizsgálat díja legfeljebb 20 ezer forint lehet. A rendelet szerint minden olyan épületet tanúsítani kell majd, ahol fűtenek, géppel szellőztetnek, vagy klímaberendezést működtetnek, meleg vizet használnak, de csak akkor, ha az új építésűek elkészülnek, illetve a meglévőket eladják, vagy hosszabb távra bérbe adják. Az irányelv előírja a nagy alapterületű középületek tanúsítását is.

Nem kell tanúsítani az üdülőket, az ideiglenes létesítményeket, a műemlékeket, a világörökségi vagy helyi védelem alatt álló épületeket, a mezőgazdasági létesítményeket, műhelyeket, imaházakat. Új épületek esetében a tanúsítvány kiállításához elegendő a kivitelezési tervdokumentációhoz tartozó energetikai számítás, és az építkezést végigkísérő felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy a ház a terveknek megfelelően valósult meg. Ezek alapján a tanúsító a minősítést külön vizsgálat nélkül kiadhatja. Meglévő épületeknél, tervek hiányában a szerkezetek és berendezések helyszíni beazonosítása rendszerint elengedhetetlen.A tanúsítvány fontos része az a javaslatcsomag, amely hasznos üzemeltetési tanácsokat tartalmaz, illetve rámutat a ház vagy a lakás energetikai szempontból „gyenge pontjaira”. A javaslatok segítséget nyújtanak abban, hogy a legkisebb költségráfordítással legyen elérhető a legnagyobb energia-megtakarítás a használat vagy a korszerűsítési munkák során.

A tanúsítók olyan független, műszaki végzettségű szakemberek lesznek, akik vizsgát tesznek a szakmai kamaráknál a tanúsítás módszeréről. Az ország több pontján párhuzamosan szervezett vizsgák november 10-én kezdődtek.

A tanúsítvány díját a tanúsításra fordított idő szabja meg. A nagyobb alapterületű, bonyolult berendezésekkel felszerelt épületekkel több dolga lesz a tanúsítóknak, ezért valószínűleg a tanúsítvány is arányosan többe kerül majd. Sokan félnek attól, hogy a tanúsítvány nem ingyenes, azonban a tanúsítványban kapott energiamegtakarítási javaslat megvalósításával a tanúsítvány díjának többszöröse megtakarítható.