+36 (20) 364-3843

Az építkezés előtt állóknak kíván segítséget nyújtani a telek vásárlástól egészen az építkezés előkészítéséig.

Milyen tényezők határozzák meg a telek árát:

A telekválasztás kulcskérdés, mindenekelőtt az infrastruktúra, a közlekedés, a természeti adottságok és a szociális jellemzők minősítenek egy telket.

A telek fekvése:

A telek domborzati szempontból lehet sík, lankás, vagy meredek. A utóbbi gyakran jellemzi a legszebb panorámás területeket, ugyanakkor a teraszos kialakítás kényszere, az építkezés során felmerülő többlet földmunkaigény, több szint kialakításának kényszere, támfalépítési, vízelvezetési, statikai problémák merülhetnek fel.

Infrastruktúra:

Infrastruktúra alatt a környék üzletekkel, szolgáltatásokkal bölcsödével, óvodával, iskolával való ellátottságát értjük, hiszen nem mindegy, hogy csak a sarokra kell leugrani boltba, vagy két településsel arrébb kell utazni az alapvető élelmiszerek megvásárlásához.

Tájolás:

A telek tájolása nem csak a kilátás miatt fontos, hanem jelentősen befolyásolja az épület és természetesen a kert, a növényzet benapozottságát.

Homokra várat:

A talaj kedvezőtlen adottságai megdrágíthatják, de akár meg is hiúsíthatják beépítési terveinket. A magas talajvíz, a mocsaras altalaj, a csúszásra hajlamos agyagrétegek a felszín alatti üregek speciális szigetelési, alapozási problémákat vetnek fel, amelyek rendszerint költségesek, sokszor gazdaságtalanná teszi az egész építkezést.

Közlekedés:

Mindennapi mozgásunkat mindenképpen biztosítanunk kell lakóhelyünkről a munkahelyre, az iskolába, a boltba, a szeretteinkhez. Ez nem csak távolság kérdése, a közlekedési utak igénybe vehető közlekedési eszközök is fontosak. Nincs megközelíthetetlen hely, csak az a kérdés, hogy mennyi időnk, energiánk, pénzünk van arra, hogy közlekedjünk, és hogy megér-e ennyit a kiszemelt hely.

Szomszédság:

Amikor telket, házat veszünk akkor azzal szomszédokat is vásárolunk magunknak. Nagyon kellemetlen, amikor csendre vágyók laknak egy autószerelő műhely szomszédságában, amikor különböző higiéniai szokások, ellentmondó viselkedési normák ütköznek össze, gyorsan kiderülhet, hogy a saját telek nyújtotta független élettér csak illúzió. Ezért figyelni kell a telek vásárlása előtt a kiszemelt ingatlan kerítésén túl élő emberekre is.

Hogyan találhatjuk meg álmaink telkét:

Akkor járunk a legjobban, ha az építési folyamat legelején kiválasztjuk házunk építészét és a továbbiakban egészen a lakásavatóig közösen munkálkodunk. Célszerű már a telek kiválasztásába is bevonni a tervezőt. Fontos viszont azt is tudni, hogy ilyen irányú igényeinket előre tisztázni kell az építésszel. A legelején, őszintén meg kell beszélni a feladatokat és az anyagiakat, akkor elkerülhetjük a kellemetlen konfliktusokat, hogy az árajánlat mire vonatkozik.

A következő módszerekkel juthatunk el az igényeinknek és lehetőségeinknek megfelelő ingatlanhoz:

- Hirdetéseket feladva

- Hirdetésekben keresve

- Személyes érdeklődések útján

- Közvetítő irodák szolgáltatásainak igénybevételével

Ingatlanközvetítő irodák területekre specializálódnak. Jellemzően jutalékot kérnek, a vételárból melyet az eladó fizet. Ma már valamennyi szolgáltató számára kötelező az értékbecslő oklevél megszerzése, a szerződéskor, valamint a földhivatali ügyintézésében pedig természetes, hogy segítséget nyújtanak.

A legjobb eséllyel akkor indulunk, ha időt és pénzt szánunk az aktív keresésre, sokat hirdetünk, azonnal reagálunk a hirdetésekben felbukkanó új ajánlatokra. Viszonylag kényelmes, ha közvetítőkre bízzuk az igényeinknek megfelelő telek megtalálását, ám az ő ajánlataikat is be kell járni. A közvetítő irodáknak a címlistáért csak abban az esetben fizessünk, ha meggyőződtünk róla, hogy megfelelő számú, nekünk való ingatlan szerepel a listán. Az ingatlankeresés többnyire időigényes feladat.

Milyen tényezőket érdemes szem előtt tartanunk a telek kiválasztásakor:

A telekvásárlás szempontjából van néhány kiemelkedően fontos tényező, amelyeket az országos és helyi szabályok fogalmaznak, meg és amelyekről feltétlenül tájékozódjunk. A közműfeltételek és közműépítési kötelezettségek. Az adott övezet beépíthető telekmérete és a beépíthetőség a terület százalékában. A megengedett legkisebb, legnagyobb építménymagasság, a megengedett szintek száma. Az épület telekhatártól mért kötelező minimális távolságai.

A telekvásárlás és telekkönyvezés:

A vételi szerződést ügyvédnek, vagy közjegyzőnek kell ellenjegyeznie. A vevő e szerződésnek a földhivatalhoz történő bejelentésekor válik tulajdonossá számos jogi helyzet szempontjából, hisz ekkor jegyzik be hivatalosan a tulajdonjogát. A telekkönyv egy nyilvános jegyzék, melyben a telekkel kapcsolatos összes fontos adat rögzítve van: a telek pontos fekvése, nagysága, használati besorolása, tulajdonosai és az estleges terhek, mint pl. a jelzálog, vagy egy harmadik "személyes" jogosultságai, stb. Az építési kérelem benyújtása esetén az építtetőknek általában teljes kivonatra van szüksége (szolgalmak, terhelések és szöveg szerinti megjegyzések). Térképmásolatok, helyszínrajzok elengedhetetlenek az át és beépítési lehetőségek tisztázásához. Telekhatárok és épületek közötti távolságok meghatározásakor mindenkor a legújabb dátumozású térképmásolatot kell felhasználni.

Milyen házat építsünk

Építésszel tervezteti vagy megépített, úgynevezett készházra gondol? Az alábbiakban ismertetjük az egyes lehetőségeket.

Szabadon álló ház:

A családi ház előnye a kizárólagos használat és szuverén tér, amelyet a kert növel. A ház az építési előírásoknak megtartása mellett egyéni igények szerint alakítható ki.

Az ikerház:

Ez a típus építési költségeit tekintve kedvezőbb a szabadon álló háznál, és alacsonyabbak a fűtési költségei is. Különösen ügyelni kell azonban a szomszédos lakások közötti hangszigetelésre.

Készház megvásárlása:

Az építkezés megkezdése előtt lehetőség van megfelelő mintaházak megtekintésére, valamint ezen a vásárló igényeinek megfelelő változtatások elvégzésére. A vételárat általában különböző készültségi fokra határozzák meg. (szerkezetkész, kulcsrakész, esetleg berendezett) Az árat szerződésben rögzítik, ez garantálja, hogy az előre megállapított költséghatárokon és minőségi kategóriákon belül maradnak.

A készház nem az épület szerkezeteit vagy kialakítását jelenti, hanem egy tervezési-pénzügyi- megvalósítási konstrukciót. Készháznál az építtető előre elkészített tervek alapján, mintegy katalógusból kiválasztva építtet. Elméletileg az előírt finanszírozáson kívül nincsen semmilyen feladata az építkezés során, csak a szerkezetkész, kulcsrakész épület átvételekor kell a helyszínen megjelennie. A készházakat bármilyen építőanyagból lehet építeni, a kifejezés nem a technológiára, hanem a későbbi tulajdonos építési folyamatban betöltött szerepére utal. A vásárlók ízlésük és a család igényei alapján válogathatnak a tervek között, egyedi igényekhez igazítható.

Milyen szakemberekre lehet szükségünk:

Az építmények építészeti, műszaki megtervezése, az engedélyezési terv elkészítése. Ezen kívül további feladatok elvégzésével is megbízhatjuk az építészt, de a szerződésben pontosan rögzíteni kell, hogy miben állapodtunk meg, mit és mennyiért fog megcsinálni. Ilyen további feladatok lehetnek: az épület pénzügyi megtervezése, vagyis anyagkiírások, költségvariációk készítése, szakmai tanácsadás, kiviteli tervek készítése, az építtető képviselete, tervezői művezetés, az építkezés ellenőrzése és a garanciális munkák elvégeztetése.

Az építész szerződése:

A megbízó szerződés bizonyos körülmények között a teljes tervezésre, a költségvetés elkészítésére és a kiviteli tervek kidolgozására is vonatkozik. A szerződés magában foglalhatja az építés felügyeletét és az átadásban való közreműködést. Az építtetőnek az építmény hibái után, az építésszel szembeni követelésének elévülési ideje öt év- ha más időpontot nem tartalmaz a szerződés. Az építész honorálásakor ajánlatos az Építész Kamara ajánlott díjtételeit figyelembe venni, de ez a szerződés feltételeitől függ, mivel a tervezési munka szabadáras. Érdemes- nagyobb volumenű munkák esetén- szakmai felelősségbiztosítást köttetni a tervezővel.

Az engedélyezési eljárás:

Alapvetően ez szabályozza az építkezést. Meghatározza mit, hol és hogyan lehet építeni. Előírásokat tartalmaz az engedélyezett emeletszámra, a beépíthető felületekre, a betartandó távolságokra, az építéstechnikai higiéniai és közlekedés biztonságra, a tűzvédelemre, a hang és hőszigetelésre, a lépcsőkre a fűtési berendezésekre, a kéményekre, az installációkra, a telek víztelenítésére, a hulladéktárolásra, a mellékhelyiségekre, a fürdőszobákra, a telek bekerítésére az előkertre vonatkozóan. Egyes települések építési rendelkezései különbözőek lehetnek, a helyi viszonyoknak megfelelően.