+36 (20) 345-7870

Betonok osztályozása:

A betonok osztályozhatók

 • a testsűrűség nagysága
 • a szilárdság mértéke
 • a kötőanyag fajtája
 • az adalékanyag fajtája, legnagyobb szemcsenagysága és minősége
 • a betonkeverék konzisztenciája
 • a készítés módja és
 • a rendeltetésnek megfelelő különleges szempontok szerint

Biztos siker

A következőben a betonfajták választékát csökkentve a ház körüli javításoknál és magánházak építésénél leggyakrabban szükséges és biztonsággal előállítható

 • C6 - C25 minőségű
 • adalékanyagként maximálisan 32mm szemcsenagyságú II. osztályú homokos kavicsot tartalmazó
 • CEM II/A-V32,5 pernye portlandcement,- CEM II/A-S 32,5 kohósalak portlandcement,- CEM III/A 32,5 kohósalak portlandcement - vagy CEM I 32,5 S szulfátálló portlandcement kötőanyagú
 • földnedves (FN), kevéssé képlékeny (KN), képlékeny (K) és folyós (F) konzisztenciájú betonok receptjével, valamint a fagyállóság és vízzáróság követelményeinek kielégítésével foglalkozunk.

Betonok összetétele

SZILÁRDSÁGI

OSZTÁLY

ALKOTÓANYAGOK KONZISZTENCIA
Az adalékanyagok súlya (kg)
FN KK K F
C6 Cement 175 200 225 260
Víz 150 175 200 230
Adalékanyag 1870 1870 1870 1810
C8 Cement 210 235 270 310
Víz 150 175 200 230
Adalékanyag 1870 1870 1870 1770
C12 Cement 250 285 330 385
Víz 150 175 205 235
Adalékanyag 1870 1870 1820 1700
C16 Cement 295 335 400 470
Víz 150 175 205 235
Adalékanyag 1870 1870 1770 1630
C25 Cement 355 430 - -
Víz 150 175 - -
Adalékanyag 1870 1790 - -

Mivel 1m3 tömörített kavics súlya megközelítőleg 1800 kg, a táblázat által tartalmazott adatok 1m3 körüli készbeton összetételét adják meg a következő megfontolások figyelembevételével:

 • Általában a homokos kavics víztartalma nem hanyagolható el, ezért a táblázat által tartalmazott vízmennyiséget a homokos kavics víztartalmával csökkenteni kell.
 • A laza adalékanyag keveréskor és bedolgozáskor megközelítően 20%-ot veszít térfogatából, ezért 1m3 készbeton elkészítéséhez 1,2 - 1,25 m3 laza térfogatú adalékanyaggal kell számolni.

 

Vízzárosság, fagyállóság:

A cement kötéséhez szükséges mennyiségnél több vizet tartalmazó betonban a kapillárisoknál nagyobb átmérőjű vízerek alakulhatnak ki, melyek a szilárdságot, a beton vízszigetelési tulajdonságait és a fagyállóságot egyaránt lerontják. Ezért vízzárás és nedves fagypont alatti kültéri hatások elviselésére azok a jól tömörített betonok alkalmasak, amelyek köbméterenként legalább 300 kg cementet tartalmaznak, és víz-cement tényezőjük (a víz és cement súlyának aránya) 0,5 - 0,55 körül van.

A táblázat szerint ennek a követelménynek a C16 - C25 szilárdsági osztályú földnedves és kevéssé képlékeny betonok felelnek meg, melyek sajnálatos módon a bedolgozásnak ellenállnak. A probléma folyósító, képlékenyítő, betonadalék szerek alkalmazásával orvosolható. Ezek az adalékanyagok a frissbeton belső súrlódását lecsökkentve teszik lehetővé a problémamentes bedolgozást kis víz-cement tényező esetén is.

A fagyállóságot fokozó betonadalék szerek viszont finom légbuborékokat képezve a betonban megszakítják a kapillárisokat, melynek hatására lecsökken a vízfelvétel és tágulási tér alakul ki a a fagyással együtt járó térfogatváltozáshoz. Ezek a légpórus képző anyagok a fagyás- és sózás állóságot még 0,7-es víz-cement tényezőjű képlékeny készbetonok esetén is biztosítják.

Az említett adalékanyagokat a cementtömeghez viszonyított 0,5 - 2%-ban kell a beton keverővizéhez adagolni, ami a beton tulajdonságainak számottevő javulásához képes csekély költségnövekedést idéz elő.

forrás: www.tivadarker.hu/recepttar_beton.html